Ambassade van België in Chili
Home Toepassing van de Belgische en OESO Anti-Omkoperij reglementering

Toepassing van de Belgische en OESO Anti-Omkoperij reglementering

OECD

Naar aanleiding van de komende herziening door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) van de Belgische maatregelen voor de toepassing van het Anti-Omkoperijverdrag, zou de Belgische Ambassade in Chili graag uw aandacht vestigen op de noodzaak om, bij uw zakelijke activiteiten in Chili, de verordeningen en beginselen en van België en van de OESO op te volgen om corruptie te bestrijden:

 
België:

OECD:

 
Gelieve de tijd te nemen om deze documenten te lezen.

We stimuleren u ook om de nodige maatregelen te nemen om te waken op het nakomen van de Belgische wet aangaande de onderdrukking van corruptie en de aanbevelingen van de OESO aangaande de strijd tegen omkoperij, in uw bedrijf, haar directie en medewerkers. De bijgevoegde “Gids van goede praktijken voor interne controle, ethiek en toestemming” zal hierbij een goed instrument zijn.

De Ambassade van België is bereid al uw vragen te beantwoorden en uw inspanningen te ondersteunen.