Ambassade van België in Chili
Home Op reis in Chili

Op reis in Chili

Reisadvies

Het reisadvies voor Chili kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade in Santiago bereiken via het noodnummer +56 99 238 38 97.

 

Richtlijnen voor alle reizigers en expats die wonen of verblijven in een aardbevingsgevoelig gebied

Dat onze planeet leeft, blijkt uit de aardbevingen die dagelijks wereldwijd waargenomen worden. De meeste seismische activiteiten gebeuren waar twee tektonische of aardplaten tegen elkaar botsen. Een aantal van deze breuklijnen liggen in regio’s zoals de Westkust van Zuid-Amerika en de Westkust van de Verenigde Staten. Onderstaande richtlijnen zijn dan ook bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden.

ALS U IN CHILI WOONT, VERGEET UW AANWEZIGHEID NIET TE MELDEN BIJ HET CONSULAAT-GENERAAL IN SANTIAGO DE CHILE : santiago@diplobel.fed.be

VÓÓR  DE AARDBEVING

Voorzorgsmaatregelen te nemen binnenshuis

zorg dat uw verzekeringspolis ook een aardbevingsrisico dekt;

controleer uw huis: laat een onderzoek verrichten indien u vaststelt dat er scheuren voorkomen na aardbevingen;

bevestig kasten en rekken aan de muren;

plaats geen zware voorwerpen (vazen, schilderijen…) in de hoogte naast of boven uw bed;

verplaats grote meubelen die uw uitgang kunnen versperren;

bepaal een veilige plaats in elke kamer waar u zich kan beschermen en op het einde van de aardbeving kan wachten (tegen een draagmuur, de gang, de hoeken van een kamer of de deurlijst);

vergeet niet een mechanisme te installeren dat de gastoevoer bij een aardbeving afsluit aan de ingang van uw woonst (dit is al wettelijk verplicht in een aantal landen)

MAAK EEN OVERLEVINGSPAKKET KLAAR VOOR NA DE AARDBEVING

Hieronder enkele suggesties.

U kan dit pakket aan de ingang van uw huis plaatsten of op een plek waar het makkelijk terug te vinden is op het ogenblik dat u het huis snel verlaat of naar uw wagen rent.

geld en (kopieën van ) identiteitspapieren;

voedsel: beschuiten, gedroogde vruchten…;

water in kleine flessen:

verbandtrommel en noodzakelijke geneesmiddelen;

schoenen (liefst laarzen);

zaklamp en batterijen;

 

u bent allemaal thuis en wakker

u bent allemaal thuis en slapend

de familie is verspreid: de kinderen op school, u op het werk

u bent allemaal samen, maar buitenshuis

Bepaal waar u naartoe zult gaan, wie de kinderen zal ophalen, wie u buiten zal vervoegen, wie te contacteren personen zijn ter plaatse, in een andere stad/land, in België…

Mochten uw kinderen toch van u gescheiden zijn/worden, zorg er dan voor dat zij makkelijk te identificeren zijn (laat ze een identificatiebewijs bij zich hebben opgesteld in uw taal en de lokale taal, met opgave van hun naam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoon/gsm-nummer, nationaliteit, bloedgroep  en eventuele gezondheidsproblemen).

TIJDENS EEN ZWARE AARDBEVING

Indien u binnen de 10 à 15 seconden kunt  ontsnappen

indien u erin kunt slagen het gebouw te verlaten en een veilige open plek te bereiken binnen 10 à 15 seconden MOET u dit doen Dit geldt voor wie op de kelderverdieping, het gelijkvloers en de 1ste verdieping woont;

u kunt ook langs een nooduitgang ontsnappen (bij voorbeeld door een venster stuk te gooien)

bescherm uw hoofd tegen vallende voorwerpen. Een helm is nuttig, maar indien u er geen heeft kan een stoel, een groot boek, een plank…eveneens dienen ;

Indien u het gebouw NIET kunt  verlaten

Indien de aardbeving begint terwijl u slaapt zijn de benodigde 10 à 15 seconden zeer snel voorbij; sla dus niet in paniek op de vlucht maar handel rationeel, volgende raadgevingen indachtig:

blijf NIET rechtop staan;

verwijder u van de ramen;

gebruik trappen noch liften;

een stevige tafel (in staal of massief hout) kan u beschermen;

plaats u voor een brandkoffer, koelkast, was- of vaatwasmachine in foetushouding;

tracht de keuken of badkamer te bereiken: de meubelen aldaar zijn doorgaans stevig verankerd in de muur en er is water dat u kan helpen om te overleven in geval van vernieling;

deuromlijstingen zijn niet stevig, maar beschermen toch beter dan wanneer men in het midden van een kamer blijft;

opgelet voor stalen omlijstingen: indien zij op u terecht komen dan zult u er niet meer onderuit kunnen geraken

ga onmiddellijk in foetushouding liggen naast uw bed indien u geen kist heeft

 

Indien u zich op het ogenblik van de aardbeving reeds buiten bevindt

op straat: verwijder u van gebouwen, bomen en elektrische draden of ga desnoods onder een poort staan;

in de wagen: ga stilstaan langs de kant van de weg, ver van bruggen en gebouwen

NA DE AARDBEVING

probeer kalm te blijven en voer uw planning uit;

verlaat het huis niet vooraleer u zeker bent dat de aardbeving voorbij is;

draai hoofd- en gaskranen toe en zet elektriciteit af

gebruik NOOIT een lift;

probeer een open ruimte in de open lucht te bereiken

blijf bij andere mensen (dus NIET alleen);

verwijder u van de zee (gevaar op vloedgolf/tsunami)

gebruik uw gsm NIET, tenzij in noodgevallen

luister naar de radio en volg aandachtig de richtlijnen van de overheden;

vergeet niet dat er nog schokgolven komen NA de grote schok; ga niet terug naar uw woning vooraleer de overheid daarvoor toelating geeft

 

Telefoneren na een aardbeving

Het telefoonnet kan na een aardbeving zwaar verstoord zijn. Indien u familie heeft in België, denk er dan aan hen te verwittigen of stuur een SMS naar een kennis mat verzoek dit bericht door te sturen naar anderen.

Belast het telefoonnet niet onnodig, zodat u tevens bereikbaar blijft voor hulpdiensten.

 

LINKS

Chileense overheid:  ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) www.onemi.cl

 

European-Mediterranean Seismological Centre    www.emsc-csem.org

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------