Ambassade van België in Chili
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Meer informatie...

Op de Spaanstalige versie van deze pagina vindt u concrete informatie over dit visum en hoe het aan te vragen. Klik hier.