Ambassade van België in Chili
Home Consulaire diensten Uittreksel uit het Strafregister

Uittreksel uit het Strafregister

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar de Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

In dezelfde mail kan u vragen om dit uittreksel door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel te laten apostilleren. Voor meer informatie omtrent de apostille gelieve volgende link te raadplegen: Legalisatie_documenten

Indien u een vertaling van het uittreksel nodig heeft voor gebruik in Chili, zal u beroep moeten doen op een beëdigde vertaler van een rechtbank van Eerste Aanleg in België of van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Chili in Santiago. Indien u een Nederlandstalige uittreksel nodig heeft, moet u wel nagaan of er een vertaler ter beschikking is in het vermelde ministerie.

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

 
b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.